This clever video created by Finnish pupils of the Aurora School in Helsinki follows a little alien as she/he learns about “Siesta”, the 75-minute recess each day of the week from 11:30-12:45.  This is a time when students can do whatever they want: music, sports, drama, dance or simply work on their homework.  It appears from my place on our planet that with a little adult supervision the kids manage “Siesta” time.

For more about the Aurora School check out the June 2011 Huffington Post blog post by C. M. Rubin:

The Global Search for Education: A Look at a Finnish School

Read on for a nifty way to translate Finnish to English.

Seeking further information about how “Siesta” works?  Well, here is a useful web 2.0 tool which will translate from Finnish to English a more complete explanation of “Siesta”.   While the translation is not perfect, Google Translate is oh so helpful when you do not speak Finnish and wish to understand more about education in Finland.  Google Translate opens up a world of  educational possibilities in our global society.

To use Google Translate, simply copy the Finnish text and place it in the left Google Translate box.  Select the Finnish language pull-down tab.  Then above the right box select the English language pull-down tab.  Google does the rest.  Try it.  It’s easy!  Google Translate also provides a widget you may add to a blog site – great for ESL students or e-pals.

Google Translate http://translate.google.com

Below the Finnish text from You Tube explains “Siesta”.

Vipinää Välkälle! 2010: Auroran koulu, Espoo

Uploaded by NuoriSuomiRy on Nov 2, 2010

1990-luvun alussa Auroran koulussa siirryttiin malliin, jossa 15 minuutin välitunnit oppituntien välillä korvataan yhdellä pikkuvälitunnilla klo 9.45-10.00 ja 75 minuutin siestalla klo 11.30-12.45. Ruokailut alkuopetusluokkia lukuun ottamatta ovat siestan aikana.

Siesta-aikaa on kehitetty vuosien aikana tukemaan lasten harrastustoimintaa ja silloin pyörii erilaisia kerhoja, muun muassa kuvataide-, näytelmä- ja bändi- ja ATK-kerho. Parin viime vuoden aikana siestaa on kehitetty yhä enemmän liikunnalliseen suuntaan esimerkiksi liikuntavälinelainaamon, Välkkäri-toiminnan ja avoimen siestakerhon avulla.

Liikunnallista siestaa ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa omalta osaltaan

• opettajat tiimityössä sekä koulutuksissa

• oppilaat piirtämällä ja kertomalla liikkumaan aktivoivasta koulupihasta ja vastaamalla kerhokyselyyn

• kunnan liikuntatoimi kartoittamalla koulun liikuntaolosuhteita ja rakentamalla välituntiladun

Liikunnallisen siestan toteutus:

• Välituntilainaamo, josta voi lainata koripalloja, jalkapalloja, katusählymaalit ja mailat/maskit, häntäpalloja, diaboloja, twist-naruja, hyppynaruja, moonhoppereita, puujalkoja, hyppykeppejä. Talvella lainaamon täyttävät luistimet, kypärät ja sukset, jääpelivälineet. Lainaamon oppilaspitäjät kirjaavat ylös lainaustapahtumat, ohjaavat pieniä käyttäjiä, valvovat välineiden palautusta ja lainaamosääntöjen noudattamista sekä huoltavat liikuntavälineitä.

• Välkkäri-kerholaiset suunnittelevat tutoroivan opettajan johdolla liikunnallisia tempauksia koulun kaikille oppilaille ja toimivat aika ajoin pienempien lasten ohjaajina. Viime vuonna isot välkkäriläiset järjestivät siestalla luistelukoulun ekaluokkalaisille. Välkkärikerho kokoontuu osittain oppituntien ja osittain siestan aikaan. Tänä lukuvuonna välkkäriläiset ohjaavat salissa tanssia, järjestävät palloiluturnauksen ja toimivat pienten leikittäjinä.

• Avoin palloilukerho kokoontuu perjantaisin klo 11.45-12.45 liikuntasalissa. Avointen ovien periaatetta noudattavaa kerhoa ohjaa opettaja. Kerhoaika on puoli tuntia ja jatkossa opettajan välituntivalvonnat keskitetään suoraan kerhon jatkeeksi, jolloin palloilusiestan pituudeksi saadaan 60 minuuttia.

Liikunnallisen siestan vaikutuksia:

Lasten liikkuminen ja liikunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt selvästi siestoilla. Välituntilainaamon liikuntavälineet ovat kovassa käytössä. Keskimääräin siestan aikana on ollut 115 lainaustapahtumaa. Siestakerhossa vähintään 30 minuuttia yhtäjaksoisesti liikkuvien lasten määrä on 30-40 lasta joka perjantai ja kesto tulee pitenemään, kun välituntivalvonta kytketään kerhon yhteyteen.

Välituntilainaamon ylläpitäminen kasvattaa lapsia vastuullisuuteen ja lainaamon ylläpitäminen on isoille oppilaille merkittävä ja tärkeä asia. Lapset tutustuvat toisiinsa lainaamossa asioidessaan ja isot toimivat luonnollisella tavalla yhdessä sovittujen sääntöjen valvojina. Tämä kaikki lisää yhteisöllisyyttä.

Liikunnallisen siestan ylläpito:

Kaikki siestan liikunnalliset toiminnot ovat ympärivuotisia lukuvuonna 2010-2011. Välkkäri- ja välituntilainaamotoiminta on oppilaslähtöistä ja perustuu oppilaiden aktiivisuuteen. Opettajat toimivat vain taustalla toiminnan mahdollistajina ja kannustajina.

Välituntilainaamossa välineet vaihtuvat eri vuodenaikoina. Haasteena on välikausien (myöhäinen syksy ja varhainen kevät) liikunnallistaminen ja liikkumiseen aktivointi. Uusia toimintamalleja haetaan ja kehitellään kyseisille jaksoille.

Liikunnallisen toiminnan jatkoon vaikuttavat osittain taloudelliset resurssit. Se on pyritty ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Siestakerho voidaan tarvittaessa pyörittää välituntivalvontakerhona ja lainaamovälineet riittävät minimitasolla 2-3 vuotta. Sinä aikana pitäisi löytyä ratkaisu toiminnan rahoittamiseen.

Toimintamalleista lainaamotoiminta on löytänyt paikkansa Auroran koulun arjessa ja siitä on tullut jo lähes vakiintunut käytäntö. Välkkäri- ja siestakerho hakevat vielä paikkaansa, sillä hyvänkin toimintamallin juurtuminen koulun arkikäytänteeksi vaatii paitsi aikaa myös kehitystyötä. Seuraava kehityshanke on piha-alueen laajentaminen seikkailualueeksi.

Advertisements

About Donna

Changing educational paradigms motivate me to share new technology as well as the admirable work of others who integrate contemporary research on how people learn with supportive, free digital applications and resources. Do teachers ever have enough time or money? Perhaps my discoveries will expedite the journey of a busy educator seeking a 21st Century 'true north' of his or her own.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s